Wat is een attest type 3?

Het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) type 3 is bedoeld voor kleuters en lagere schoolkinderen met emotionele- en/ of gedragsproblemen, die geen verstandelijke beperking hebben. Het onderwijs in De Eik is bijgevolg aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van elke individuele leerling.

M- verslag

Om toegelaten te worden tot onze buitengewone school is er een verslag nodig (M-verslag). Dit verslag wordt uitgeschreven door het CLB na een multidisciplinair onderzoek.

Volgende stoornissen komen in aanmerking voor een type 3-attest:
  • Een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)
  • Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis
  • Een gedragsstoornis in de enge zin van het woord
  • Angststoornis
  • Stemmingsstoornis
  • Hechtingsstoornis