Leerlingen in De EIK hebben behoefte aan:
 • Onvoorwaardelijke aanvaarding
  We focussen niet op het gedrag van de leerling maar blijven de leerling positief benaderen en bieden hem of haar alle kansen.
 • Duidelijkheid
  We formuleren sterk gestructureerde opdrachten, kort en bondig.
 • Aanbod op maat
  De contracten zijn afgestemd op de specifieke noden en mogelijkheden van elke individuele leerling.

 

We doen dit met een sterk team
 • dat nabijheid biedt;
 • dat een heel strikt school- en klasmanagement hanteert;
 • dat de regels correct toepast;
 • dat constructief vooruitdenkt en de leerlingen en hun werk positief bekrachtigt.

Leerlingen hebben nood aan rust, veiligheid en stabiliteit. Dit zijn essentiële basisvoorwaarden om te kunnen groeien.

Meer weten? Pedagogisch project BuBaO DE EIK