HOE is de klasorganisatie?

Bij het bepalen van het onderwijsaanbod is het unieke kind met zijn talenten en beperkingen, het belangrijkste uitgangspunt. Door het onevenwicht tussen emotionele en cognitieve intelligentie hebben ze nood aan specifieke onderwijsbehoeften. Onderwijs op maat is de doelstelling.

 

In BuBaO DE EIK hebben de leerlingen nood aan:
  • Een team dat een heel strikt school- en klasmanagement hanteert, nabijheid biedt, de regels nauwgezet toepast, actief meewerkt en denkt in de klas en dat de leerlingen en hun werk positief bekrachtigt.
  • Opdrachten die sterk gestructureerd en kort en bondig geformuleerd zijn.
  • Een leeromgeving die rust uitstraalt en zo prikkelarm mogelijk is. De leerlingen werken met individuele dagcontracten in een ‘werkhuisje’ en tijdens groepswerk aan de werktafels.
  • Rust, veiligheid en stabiliteit. Dit zijn voor ons als school essentiële basisvoorwaarden om onze leerlingen alle groeikansen te kunnen bieden.
  • Doelgericht leren binnen hun mogelijkheden. Tijdens de klassenraad stellen we per leerling individuele doelen op waar gedurende een periode aan gewerkt wordt. Dit in samenwerking met het team, leerling, ouders en andere actoren van de leerling.

 

Belangrijke weetjes
  • De leerlingen eten in de klas, in hun vaste structuur en met hun vertrouwde leerkracht in de buurt.
  • De leerlingen krijgen wekelijks een huiswerkcontract mee. Elke week dezelfde hoeveelheid taken en binnen dezelfde structuur.
  • De ouders kunnen via de Facebookpagina al de avonturen van hun kind volgen.
  • De leerlingen worden individueel begeleid door hun klasleerkracht, ergotherapeut en logopedist.