Wat is een NEST?

Vanuit rust, veiligheid en stabiliteit hebben we een ‘nest’ gevormd voor onze leerlingen.  Hier gaan leerlingen naartoe als ze die rust niet vinden in de klas of op de speelplaats,…. Als de leerling terug tot rust is gekomen, kunnen ze terug aansluiten bij de klasgroep.

 

In het NEST hebben de leerlingen nood aan:
  • Innerlijke rust
  • Veilige en geborgen ruimte
  • Duidelijkheid

 

Belangrijke weetjes
  • Het team voelt aan wanneer een leerling rust nodig heeft en kan hier dan ook een zeer sturende rol in opnemen.
  • Leerlingen zien dit ook als rustmoment en niet als straf.