Wij zijn team DE EIK!

Leerkrachten, therapeuten, opvoeders, busbegeleidster, medewerkers van het onderhoud, verantwoordelijke busvervoer, secretariaat, orthopedagoog, schoolverantwoordelijke en het kader zijn één team.

Met een open en ontmoetende interactie- en communicatiestijl

creëren we een stimulerend opvoedingsklimaat. Zonder vooroordelen en met respect voor diversiteit. Vanuit een sterke verbondenheid met alle medewerkers wordt er gezocht naar de competenties van elke leerling.

Dialoog en communicatie zijn essentieel.

 

Orthopedagoog

Juf Lobke
lobke.volckaert@scholendeEIK.be

 

Leerkrachten

Juf Kimberley (Havik)
kimberley.verdegem@scholendeEIK.be

 

Meester Johan (Valk)
johan.philips@scholendeEIK.be

 

Meester Tom (Buizerd)
mailto:tom.bekaert@scholendeEIK.be

 

Juf Emmy (Adelaar)
Emmy.martens@scholendeEIK.be

 

Meester Jens (turnen)
jens.vandeveire@scholendeEIK.be

 

Juf Darline (ondersteuner)
darline.desmet@scholendeeik.be

Therapeuten

Juf Eva (ergo)
eva.vancaneghem@scholendeEIK.be

 

Juf Manon (logo)
manon.talpe@scholendeEIK.be

 

Pedagogisch team

Teamverantwoordelijke: opvoeder Sander
sander.decock@scholendeEIK.be

 

 

Opvoeder Mathieu
mathieu.brasseur@scholendeEIK.be