Het leerlingenvervoer

Dit gebeurt in samenwerking met BuBaO de TriangelBuSO de Triangel en Kiempunt campus Eeklo.

Het leerlingenvervoer is gratis voor leerlingen die de voor hen dichtst bijgelegen school bezoeken (rechthebbende). Kinderen die niet rechthebbend zijn (en dus niet de dichtst bijgelegen school bezoeken) kunnen geen gebruik maken van het busvervoer.

De routes worden door de lijn vastgelegd en kunnen enkel door de lijn gewijzigd worden. De school, chauffeur of busbegeleidster kunnen deze niet wijzigen.

Vergeet ons niet te verwittigen

Het is belangrijk om de chauffeur of de busbegeleider te verwittigen bij elke onregelmatigheid. Iedere busbegeleidster heeft een GSM-toestel bij zich op de bus. Je ontvangt dit GSM-nummer bij de start van het geregelde leerlingenvervoer.

Wanneer moet je verwittigen?

  • Als je kind niet afgehaald moet worden omwille van ziekte
  • Als je zelf je kind komt afhalen aan de school
  • Na een periode van niet meerijden, bv. na ziekte

Buiten de uren van het leerlingenvervoer contacteer je de school op 0478 50 03 50.